กลไกการให้รางวัล

ผู้ใช้สามารถรับรางวัลได้ด้วยการเชื่อมต่อกับเมนเน็ตเครือข่าย SyncPulse ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันของโหนดส่วนตัว และเชื่อมต่อกับโหนดทั่วโลกเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสาร WEB3.0 แห่งแรกของโลก รางวัลจะได้รับจากการรักษาความสามารถในการสื่อสารของ SyncPulse Network และรองรับการส่งและจัดเก็บข้อมูล

Last updated