รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Fchat

Fchat เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลความเป็นส่วนตัวของ Web3 และแอปพลิเคชันกระจายอำนาจ (DApp) ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีบล็อกเชน Fchat กล่าวถึงข้อบกพร่องของการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ในซอฟต์แวร์โซเชียลแบบดั้งเดิม และความซับซ้อนของการดำเนินงานในแอปโซเชียล Web3.0

แอปโซเชียล Web3.0 ควรให้ความสำคัญกับผู้ใช้ และ Fchat มุ่งหวังที่จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกคุ้นเคยและเพิ่มความถี่ในการใช้งานให้สูงสุด คุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งคือฉลากส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์ Fchat แนะนำฟีเจอร์ "พื้นที่ความเป็นส่วนตัว" ที่ให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากลุ่มเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อพิเศษ ซึ่งสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนได้ โดยให้การปกป้องข้อมูลเป็นสองเท่า

แน่นอนว่าแอปโซเชียลสำหรับผู้ใช้ Web3.0 ควรเป็นสุดยอดแอปที่ไม่เพียงแต่นำเสนอฟีเจอร์โซเชียลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแอปพลิเคชันเสริมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการรายวันของผู้ใช้ด้วย Fchat เป็นสุดยอดแอปที่ให้การสนับสนุนแอปพลิเคชันที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้ Web3.0 สิ่งจูงใจด้านเครือข่ายยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเครือข่ายสังคม Web3.0 Fchat ใช้กลไกมูลค่าการมีส่วนร่วม โดยที่มูลค่าที่สร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้ ส่งเสริมการเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณผู้ใช้

Last updated