อุดมการณ์ Fchat

Fchat เป็นการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแบบกระจายอำนาจและแอปพลิเคชั่นขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ารหัส รองรับโทรศัพท์มือถือ, PC, ANDROID, IOS

Fchat มุ่งหวังที่จะเอาชนะข้อบกพร่องของการรวมศูนย์ข้อมูลของซอฟต์แวร์โซเชียลแบบดั้งเดิม และตระหนักถึงฟังก์ชันเดียวและซับซ้อนของซอฟต์แวร์โซเชียล WEB3 ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างใกล้ชิด

ในเวลาเดียวกัน Fchat ใช้แนวคิด Web3 เป็นแกนหลัก และเน้นแนวคิดแรงจูงใจทางสังคมออนไลน์ที่ว่าผู้ใช้เป็นทั้งผู้ใช้และผู้รับผลประโยชน์ และคืนมูลค่าของแพลตฟอร์มให้กับผู้ใช้

Last updated